Ljubiša Filipović

Ljubiša Filipović, rodjen 1962 godine, akademski slikar, konzervator i restaurator, pripada mladjoj generaciji beogradskog likovnog kruga, ali već sada veoma zapažen i odlično ocenjivan od strane likovnih kritičara i poznavaoca likovne umetnosti.

There are no products in this section