Slikar Goran Mitrović

Slikar Goran Mitrović je rođen 1968. godine u Sremskoj Mitrovici. Prva likovna iskustva stiče u ateljeu akademskog slikara Dragana Martinovića. Akademiju je upisao 1990. godine, u Sarajevu, u klasi profesora Ratka Lalića.Studije završava u Novom Sadu u klasi profesora Dušana Todorovića. Prvu samostalnu izložbu je napravio u Beogradu (1993), dok je pohađao treću godinu Akademije, a odmah za tom slede i izložbe u drugim gradovima. Pored samostalnih, učestvovao je i na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Bio je član udruženja likovnih umetnika ESNAF. Slikar Goran Mitrović je učestvovao na brojnim grupnim izložbama koje je ovo udruženje priredilo.

Nema pronađenih proizvoda