Slikarka Ivanka Šana Lukić Šotra

Ivanka Šana Lukić Šotra osnovno slikarsko obrazovanje stiče u Umetničkoj školi u Beogradu (1929—1933), a do 1936. godine završila je i akademski kurs. Usavršavala se u Parizu 1937. godine, kao stipendista francuske vlade. Slikarka Ivanka Šana Lukić Šotra se bavila i pedagoškim radom. Prvi put je javno izlagala 1936. Iste godine postaje član udruđenja likovnih umetnika Srbije. Ivanka Šana Lukić Šotra je bila bliska prijateljica sa slikarkom Ljubicom Cucom Sokić.

Nema pronađenih proizvoda