Slikarka Ivanka Šana Lukić Šotra

Slikarka Ivanka Šana Lukić Šotra osnovno slikarsko obrazovanje stiče u Umetničkoj školi u Beogradu (1929—1933), a do 1936. godine završila je i akademski kurs. Usavršavala se u Parizu 1937. godine, kao stipendista francuske vlade. Bavila se i pedagoškim radom. Prvi put je javno izlagala 1936. Iste godine postaje član udruđenja likovnih umetnika Srbije.
Nema pronađenih proizvoda