Slika po želji
Udruženje Fine Art je u dogovoru sa više istaknutih umetnika-slikara omogućilo interesantnu pogodnost korisnicima sajta FineArtSerbia.rs. U dogovoru udruženja Fine Art sa grupom slikara, korisnicima sajta je omogućeno da naruči personalizovano umetničko delo koje će mu uraditi izabrani umetnik-slikar. Korisnik ima mogućnost da izabere slikara, da mu u tekstu detaljno objasni sve elemente slike koju želi. Izabrani slikar će sagledati želje korisnika i proslediće odgovor korisniku o mogućnosti izrade slike, o ceni, roku izrade slike. Ukoliko se korisnik i umetnik saglase oko svih potrebnih elemenata, umetnik (slikar) će pristupiti izradi slike.
Umetnička slika za Vas od slikara po Vašem izboru